Testování kyvadlem


Lze testovat vše, co je dovoleno testovat - oblast vztahů, výběr povolání, vhodnost studia, léků, potravin, léčebných metod, místo k bydlení, osobní rozvoj, předpokládaný úspěch aj.

Vytestuji Vám užívání Bachových květových esencíTkáňových solí, Autopatie aj.

Pro zájemce o výuku kyvadla vhodnost a bezpečnost práce s kyvadlem, vhodnost pro zasvěcení do energií apod.

Vytestování a kontrola pro ty, kteří nejsou moji klienti nebo tyto preparáty nebyly zakoupeny přímo u mne (při zakoupení u mne dostávají všichni informace ohledně užívání), účtuji si náklady dle časové náročnosti.

Cena:   od 200,- Kč