EFT - kurz pro poradce a terapeuty

Datum akce: 
Sobota 10.2.2018
Neděle 11.2.2018
Čas akce : 
10.00 - 18.00 (první den)
9.00 - 17.00 (druhý den)
Místo konání: 
Cejl 58, Brno
Cena: 
4.000,- Kč za každý víkend

Kurz se koná v navazujících víkendech: 

17. - 18. 11. 2017
16. - 17. 12. 2017

10. - 11. 2. 2018

Vhodné pro poradce, terapeuty a pomáhající profese.
Tento kurz je pro ty z vás, kdo již znáte základní práci s metodou EFT a potřebujete se naučit další postupy EFT a metody, abyste mohli pracovat s druhými lidmi a Vaše práce měla kladné výsledky. Budeme pokračovat a stavět na vašich osobních zkušenostech s metodou EFT, kterou máte zvládnutou ze základního kurzu u mne nebo jinde. 

Na závěr se píše závěrečný test. Po absolvování záskáte Osvědčení.

 

Náplň tohoto kurzu:

 • Zopakování si základních technik EFT (Historie EFT, Objevné prohlášení, Základní body, Základní recept, Generalizační efekt, Technika Filmu, Energetické toxiny apod.)

 • Jak vést terapii s klientem (jak vést záznamy, čím začít, jak se orientovat v problému, vedení raportu, použití jazyka klienta atd.)

 • Práce s podvědomím

 • Rozšiřující práce - nejvíce diskutovaná témata (např.: sociální fóbie, vztahové problémy včetně testování přes AK, malé sebevědomí, jak pracovat se strachy, problémy s hojností a penězi, nelze otěhotnět...)

 • Složitější případy (alergie, chronické nemoci, sociální fobie, nadváha a závislosti, strachy, paniky apod.)

 • Sebezkušenostní výcvik

 • Metoda autopatie

 • Aurogram + Diagnostika automatickou kresbou

 • Naučíte se další postupy při práci s klientem (čistění před samotnou prací, práci s energiemi atd.)

Kurz je veden tak, aby jste byli po jeho ukončení schopni odpovědně pracovat s klienty.

Jednotlivá setkání na sebe navazují a postupně se přidávají nové techniky a postupy, potřebné k odhalení a odstranění klientova problému. Každé setkání začíná supervizí a rozborem vlastních případů účastníků a diskusí na témata týkající se jejich vlastní praxe.


Kurz je veden pro ty, kdo již si osvojili tuto metodu EFT a dovedou s touto technikou pracovat a mají i dlouhodobější vlastní zkušenosti sami se sebou.


Co se učit nebudete:

 • Hypnózu

 • Kvantování

 

Po absolvování budete mít další nástroj pro práci se svými klienty a budete jim schopni pomoci s jejich problémy.


S sebou:
skripta ze základního kurzu EFT, přezůvky, něco na psaní, kyvadlo (kdo umí již pracovat).
pastelky a papíry A4 - budete potřebovat na 2. víkendu
Nebude se zde vyučovat práce s kyvadlem - kdo se chce naučit pracovat s kyvadlem, jsou vypsané termíny v 
Kalendáři akcí.


Na oběd je plánovaná přestávka - lze zajít na oběd do nedaleké jídelny.

K pití voda, čaj a káva po celou dobu semináře, zajištěno drobné pohoštění.

 

Průvodci: Libuše Serafii Pánková, Věra Endlicherová